Oproep Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 juni 2017

HeadFirst Source Group N.V., gevestigd te Willemstad, Curaçao, nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen. De vergadering zal worden gehouden op donderdag 29 juni 2017, aanvang 15:00 uur, ten kantore van HeadFirst, Polarisavenue 33, 2132 JH Hoofddorp.

De agenda met de bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 26 mei 2017 tijdens kantooruren ter inzage ten kantore van de vennootschap. Afschriften zijn aldaar kosteloos verkrijgbaar voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden en te raadplegen op de website van de vennootschap www.headfirstsourcegroup.com en www.abnamro.com/evoting.

De vergaderrechten kunnen met inachtneming van het bepaalde in de statuten worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

De registratiedatum voor de vergadering is 1 juni 2017. Aandeelhouders die deze vergadering in persoon of bij gevolmachtigde wensen bij te wonen, kunnen zich vanaf 1 juni 2017 tot uiterlijk 23 juni 2017 17:00 uur via www.abnamro.com/evoting of via hun bank, aanmelden bij ABN AMRO Bank N.V. Tot genoemd tijdstip kan ook een elektronische volmacht met steminstructie verleend worden via www.abnamro.com/evoting.

Aan de vergadergerechtigden kan worden verzocht zich voorafgaande aan de toelating tot de vergadering te legitimeren. Vergadergerechtigden wordt derhalve verzocht een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Curaçao, 17 mei 2017

Het Bestuur,

BK Group Curaçao N.V.

Over HeadFirst Source Group N.V.
HeadFirst Source Group is marktleider op het gebied van inhuur van externe professionals, matchmaking, contracting en payrolling. Dagelijks werken meer dan 4.000 professionals bij ruim honderd opdrachtgevers in Nederland, België en Luxemburg.

Voor verdere informatie belt u:
HeadFirst Source Group N.V.,
contactpersoon:
de heer G.J. Schellingerhout, CEO
Tel.nr.: +31 (0)6 27 02 01 40
www.headfirstsourcegroup.com