Investor Relations

Informatie voor aandeelhouders zoals aankomende activiteiten, alle jaarverslagen en de gesloten perioden.

Aandeelhouders

Vanaf 2010 heeft de vennootschap een beursnotering aan Euronext Amsterdam onder de naam SOURC, naar aanleiding van de fusie met HeadFirst is het trading symbol op 3 april 2017 gewijzigd in HFS. Voor het meest actuele overzicht inzake de aandeelhouders met een meldingsplicht verwijzen wij u naar het openbaar register dat op de website van de Autoriteit Financiële Markten is gepubliceerd.

Aankomende activiteiten

Datum                                     | Onderwerp                                     | Plaats                                     |

Afgelopen activiteiten

Datum                                     | Onderwerp                                     | Plaats                                     |
20 september 2018 BAVA Hoofddorp
22 juni 2018 Betaalbaarstelling Dividend 2017 Hoofddorp
31 mei 2018 AVA Hoofddorp
28 september 2017 BAVA Hoofddorp
29 juni 2017 AVA Hoofddorp
9 februari 2017 BAVA 9 februari 2017 Utrecht
22 december 2016 BAVA 22 december 2016 Utrecht
27 juni 2016 AVA 27 juni 2016 Utrecht
15 juni 2015 AVA 15 juni 2015 Utrecht

Jaarverslagen

Gesloten perioden 2018

22-01 t/m 26-04        Jaarverslag 2017
23-04 t/m 30-05       Trading-update Q1 2018
23-07 t/m 19-09         Halfjaarbericht 1e halfjaar 2018
22-10 t/m 29-11           Trading-update Q3 2018